Opłaty w 2020.r

Opłaty za użytkowanie działki w 2020.r

 1. Składka członkowska – 6 zł rocznie
 2. Opłata ogrodowa – 0,75 zł/m 2
 3. Opłata za kWh – 0,64 zł/1 kWh
 4. Opłata wodna -0,20 zł/m 2
 5. Opłata energetyczna – 20 zł
 6. Podwyższona opłata ogrodowa (inwestycyjna) – 500 zł
 7. Podwyższona opłata ogrodowa (wpisowe) – 200 zł
 8. Opłata za podłączenie energii elektrycznej – 250 zł

Opłaty za użytkowanie działek należy dokonywać do:

 1. Za użytkowanie działek – do końca czerwca 2020.r
 2. Za zaległą energię elektryczną – do 31 maja 2020.r
 3. Energię elektryczną zużytą w sezonie 2020 – do 31 października 2020.r         Z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym       opłatę należy dokonać na konto Nr.konta.37 8060 0004 0000 1674 2000 0010.Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie opłatę będzie można dokonać w Biurze Ogrodu w dniach dyżuru.