Opłaty w 2018

Opłaty za 2018 r. uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 05 maja 2018.

  1. Składka członkowska – 6 zł rocznie
  2. Opłata ogrodowa – 0,60 zł/m2
  3. Opłata za kWh – 0,58 zł/1 kWh
  4. Opłata energetyczna – 20 zł
  5. Podwyższona opłata ogrodowa (inwestycyjna) – 250 zł
  6. Podwyższona opłata ogrodowa (wpisowe) – 200 zł
  7. Opłata za podłączenie energii elektrycznej – 250 zł

Opłaty za użytkowanie działek należy dokonywać do:

  1. Za użytkowanie działek – do końca czerwca 2018
  2. Za zaległą energię elektryczną – do 31 maja 2018
  3. Energię elektryczną zużytą w sezonie 2018 – do 31 października 2018 r.

Nr konta na które można dokonywać opłat:
37 8060 0004 0000 1674 2000 0010