Opłaty w 2019

Opłaty za 2019 r. uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo wyborczym dniu 04 maja 2019.

 1. Składka członkowska – 6 zł rocznie
 2. Opłata ogrodowa – 0,60 zł/m 2
 3. Opłata za kWh – 0,58 zł/1 kWh
 4. Opłata wodna -0,30 zł/m 2
 5. Opłata energetyczna – 20 zł
 6. Podwyższona opłata ogrodowa (inwestycyjna) – 250 zł
 7. Podwyższona opłata ogrodowa (wpisowe) – 200 zł
 8. Opłata za podłączenie energii elektrycznej – 250 zł

Opłaty za użytkowanie działek należy dokonywać do:

 1. Za użytkowanie działek – do końca czerwca 2019
 2. Za zaległą energię elektryczną – do 31 maja 2019
 3. Energię elektryczną zużytą w sezonie 2019 – do 31 października 2019 r.

Nr konta na które można dokonywać opłat:
37 8060 0004 0000 1674 2000 0010