Społeczni instruktorzy ogrodowi

1.Jakończuk Bernarda                                                                                                          2.Przestrzelski Józef                                                                                                                     3.Sienkiewicz Franciszek                                                                                                          4. Janewicz Stefan                                                                                                                       5.Barbara  Suchowolec

 

 

Komisja Rewizyjna

  1. Elżbieta Wasilewska – Przewodnicząca
  2. Grażyna Wiśniewska – członek
  3. Danuta Zakrzewska – członek