Społeczni instruktorzy ogrodowi

  1. Jakończuk Bernarda
  2. Przestrzelski Józef
  3. Sienkiewicz Franciszek
  4. Janewicz Stefan