Ogłoszenie

Od 1 listopada 2017 r. skład Zarządu ROD Jaroszówka przedstawia się następująco:

1. Pytel Zbigniew – Prezes Zarządu
2. Janewicz Wacław – Wiceprezes Zarządu
3. Rojsza Stanisław – Skarbnik Zarządu
4. Sienkiewicz Alina – Sekretarz Zarządu
5. Karczewska Jadwiga – Członek
6. Kulesza Irena – Członek
7. Niemira Mieczysław – Członek
8. Wyrzykowski Zbigniew – Członek
9. Grycel Stanisław – Członek
10. Zechman Mirosław – Członek