OGŁOSZENIE

W kwietniu 2019 roku kończy się kadencja obecnego Zarządu.Chętnych do pracy w nowym Zarządzie,proszę zgłaszać się do Biura Ogrodu w dniach i godzinach dyżurów.