OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI 2021 r.

  1.Składka członkowska           – 6zł rocznie.                                                                      2. Opłata ogrodowa                  -0,85 zł m².                                                                            3. Opłata wodna                          -0,15 m².                                                                                4.Opłata za KW h                       -0,64 zł za 1 KWh.                                                               5.Opłata energetyczna            -20 zł.                                                                                                                                                                                                                                                    6.Podwyższona opłata ogrodowa (inwestycje)  -650 zł.                                            7.Podwyższona opłata ogrodowa (wpisowe)     -200 zł.                                              8.Opłata za podłączenie energii elektrycznej  -250 zł.                                                Opłaty za użytkowanie działki należy dokonać .                                                             1.Do końca czerwca 2021 r.                                                                                                      2.Za zaległą energię elektryczną do końca maja 2021 r.                                              3.Energię elektryczną zużytą w 2021 r.do 31.10.2021 r.                                                 Opłatę można dokonać w Biurze Ogrodu w dniach dyżuru ,                                      lub dokonać na konto. Nr. konta. 37 8060 0004 0000 1674 2000 0010